image
image
Een integrale werkwijzeEON heeft een integrale werkwijze die stoelt op een aantal uitgangspunten
 • Het verleden bepaalt in hoge mate de toekomst
 • Lichaam en mind zijn zeer nauw verbonden en beinvloeden elkaar
 • Meten is weten (via biofeedback apparatuur)
 • Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven
 • Alleen het beste is goed genoeg
 • Het moet in de praktijk werken!
Verleden bepaalt in hoge mate de toekomst
Gedrag van mensen is in hoge mate gebaseerd op het verleden: onze opvoeding, vriendschappen, schooltijd, cultuur, etc. Een eenmaal opgedane ervaring wordt in het brein verwerkt tot een (overlevings) strategie met bijpassend gedrag. Dit geldt voor succesvol gedrag, maar ook voor falend gedrag. In het laatste geval spreken we van een “conflict”.

Falend gedrag is in veel gevallen reden tot stress en leidt op de langere termijn tot stoornissen en ziektes.

Het vinden en vooral ontmantelen van “conflicten” als oorzaak van falend gedrag, is dus een essentiële voorwaarde om te kunnen komen tot succesvol gedrag, genezing en heling.

Voorbeeld:
Iemand is als tiener begonnen met roken om stoer te doen, erbij te horen. Om te stoppen met roken worden allerlei motivaties gebruikt (gezondheid, kosten, invloed op anderen) die echter niet de kern raken van het onderliggende “conflict”: het erbij horen. Het niet meer roken roept onder lastige omstandigheden onbewust een beeld op van iemand die er niet bij hoort. En dat wil niemand, we willen juist ergens bij horen! Dus is er een sterke drang om weer te beginnen. Pas als de relatie roken en “erbij horen” ontkoppeld is, kan iemand gemakkelijk en blijvend stoppen.
Lichaam en mind zijn zeer nauw verbonden
Vanuit deze visie is het noodzakelijk om te kiezen voor een integrale aanpak, gericht op zowel lichaam als mind!

- Aanpak op lichamelijk niveau
Het lichaam wordt geregeerd door het autonome zenuwstelsel. Via Mindtechnieken (bv. meditatie, actieve imaginatie, PPD resonantie, hypnose) wordt het autonome zenuwstelsel en gekoppelde lichaamsprocessen direct beinvloed. Verder wordt het lichaam ondersteund door stimulatie van het energiesysteem. Dit systeem is bekend uit bv. de acupunctuur. Binnen de EON werkwijze wordt gebruikt gemaakt van de inzichten uit deze succesvolle methodieken. Last but not least kan het lichaam worden beinvloed door fysieke inspanning (gerichte training, sporten, etc.) & (ortho-moleculaire) voedingsadviezen

- Aanpak op mind niveau
Om veranderingen en genezing te bewerkstelligen is het dus belangrijk om bestaande blokkades en gedragspatronen te ontmantelen, maar zeker ook om nieuwe gedragspatronen te implementeren. Dat gebeurt door de (onbewuste) mind te programmeren.

Deze werkwijze is bekend uit de topsport en de reclamewereld, maar blijkt ook uitstekend te werken als het gaat om de implementatie van succesvol gedrag in alledaagse (werk)situaties. Betrokkenen moeten zelf in actie zijn, maar worden stevig ondersteund via speciale online programma's.
Meten is weten
De lichamelijke en geestelijke status van een deelnemer wordt via verschillende wetenschappelijke technieken vastgesteld. Het gaat onder meer om biofeedback systemen, die inzicht geven in bv. hartcoherentie, hartritmevariabiliteit, stressniveau en biologische leeftijd. Op basis van de gedetailleerde uitkomsten kan een persoonlijk traject worden samengesteld.
Alleen het beste is goed genoeg
EON maakt gebruik van een synthese van het beste uit zeer succesvolle concepten, zoals bv. Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Neuro Energetische Integratie (NEI), OMEGA, acupunctuur, regenesis, Jungiaanse- & transpersoonlijke psychologie, Chi Neng, Tibetaanse geneeskunde, Yoga, EFT, I Tjing, Astrologie, PPD resonatie en de laatste inzichten uit de (kwantum) geneeskunde en neuroscience.


Het werkt in de praktijk!
De EON werkwijze is voor duizenden mensen succesvol gebleken. Theoretisch een prachtig verhaal, sommige onderdelen wetenschappelijke bewezen, maar het moet vooral in de praktijk succesvol zijn, het moet Werken, en dat doet het! Een paar consulten (van 2 uur) is meestal al genoeg om een flink verschil te maken, en dat zonder medicijnen!
Stappenplan
De integrale EON aanpak bestaat uit de volgende stappen:

 • vaststellen van lichamelijke en geestelijke status
 • anamnese via o.a. horoscoop
 • vaststellen van de bron(nen) van de problemen op zowel lichaams- als mindniveau
 • opheffen van sabotage / blokkades / conflicten
 • inzicht verwerven in de betrokken levensprocessen (les leren)
 • 100% laten functioneren van de betrokken lichaamsfuncties
 • ondersteuning van het lichaam door nieuwe identiteit (mindniveau)
 • in de praktijk brengen van nieuwe gedragspatronen op lichaams- en mindniveau


image