image
image
II. Kinderen en tienersKinderen/tieners en hun eigenaardigheden

EON is gespecialiseerd in:

 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • ADHD
 • Gepest worden
 • CITO toets resultaat
 • Impact scheiding ouders
 • School- of prestatiedruk
 • Verslaving (bv. games, tv)
 • (Stress door) overgewicht
 • Lage eigenwaarde / faalangst
 • Terecht naar speciaal onderwijs?
 • “Ik weet niet meer wat ik moet doen”Werkwijze
De Werkwijze is erop gericht om kinderen en tieners te leren om vanuit hun eigen kracht te leven en tegelijkertijd een hoge eigenwaarde te hebben. Een hoge eigenwaarde is synoniem voor een hoge weerbaarheid, geloven in jezelf, stevig staan in elke situatie die het leven in petto heeft!

In het geval van bv. dyslexie, een issue dat direct gerelateerd is aan hersenenprocessen en het geheugen, heeft de behandeling daadwerkelijk betrekking op die hersenen en leert het kind veel beter gebruik te maken van het geheugen.

Verder krijgt elk kind/tiener een maatgemaakte aanpak gebaseerd op individuele begeleiding, waarbij een horoscoop van het kind een rol speelt. De EON aanpak gaat daarnaast uit van een actieve rol van de ouders in het gehele proces. Hij/zij krijgt (online) routines aangereikt die bij uitvoering (samen met het kind) ervoor zorgen dat nieuwe inzichten, vaardigheden en handelingen ook daadwerkelijk in het dagelijkse leven worden geďmplementeerd. De blijvende gedragsveranderingen zijn een waarborg tegen terugval!Effecten
De effecten van de behandeling laten zich o.a. zien via kinderen die:

 • Zich evenwichtiger gedragen
 • Minder en korter ziek zijn
 • Meer plezier ervaren gedurende de dag
 • Een hoge eigenwaarde hebben
 • Naar vermogen presteren op school / betere schoolresultaten hebben (bv. Cito toets)
 • In geval van dyslexie ed.: sterke afname van lees-, schrijf- en rekenproblemen!Hersteltrajecten
Hersteltrajecten zijn in de regel opgebouwd uit de volgende segmenten:

 • 2 -3 individuele sessies van 2 uur
 • Ondersteuning via speciaal online programma
 • "huiswerk" voor kind en oudersAanwezigheid kind tijdens de behandelingen
In bijna alle gevallen is het niet noodzakelijk dat (jonge) kinderen aanwezig zijn bij een consult, 1 van de ouders is genoeg! Tieners kunnen kiezen of ze alleen komen of samen met hun ouder(s).


image
image